Warning: mkdir(): Permission denied in /home/bestfl/domains/bestflights.co.th/public_html/index.php(1) : eval()'d code(160) : eval()'d code on line 241 ทัวร์ฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง

You are here: ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ฮ่องกง


ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน

จู่ไห่ ถนนคู่รัก สาวงามหวีหนี่ วัดผู่โถว เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอหวู่

(LOWU) ชมโชว์ม่านน้า 3มิติ (3D Water Show) เซินเจิ้น

รีพลัสเบย์ วัดแชกง อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

เดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้น 9,999.-

(อ่านรายละเอียด)ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน นมัสการ

วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน

สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ชมแสง สี เสียง A Symphony of

Lights ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางพีคแทรม

ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย

ชมดินแดนแห่งเทพนิยำย ความสนุกที่ไม่มีวันสิ้นสุด ณ ฮ่องกง

ดิสนีย์แลนด์

 

เดินทาง พฤษจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาถูกที่สุดเริ่มต้น 17,900.-


(อ่านรายละเอียด)ฮ่องกง ไหว้พระ 3 วัน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่หลิน นมัสการ

วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน

สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์

นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights

อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง


เดินทาง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560

ราคาเริ่มต้น เพียง 15,900(อ่านรายละเอียด)

Last Updated on Tuesday, 24 October 2017 13:35